Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příjezd nové TATRY do Javorníka

Pátek 20. května 2016 se stal velkým mezníkem v historii javornických hasičů. V odpoledních hodinách přijíždí na dvůr hasičské zbrojnice nově zakoupené hasičské vozidlo CAS 32 T-815, které přijelo po vlastní ose z dalekých Jiren, které se nachází ve Středočeském kraji nedaleko Prahy. Na dovozu vozidla se podíleli pánové Milan Vávra, Jíří Till, Martin Tonhauser a konečnou část cesty s příjezdem do Javorníka zabezpečil velitel jednotky Milan Tonhauser. Na příjezd nového vozidla netrpělivě čekalo několik zvědavých nadšenců hasičů i nehasičů.

Co předcházelo tomuto příjezdu shrnu v pár následujících větách:

Již v průběhu roku 2015 se sešli na společném jednání představitelé města Javorník a představitelé Jednotky sboru dobrovolných hasičů Javorník, aby začali řešit stárnoucí techniku používanou hasiči. Z jednání vzešlo několik úkolů směřujících k pořízení nového vozidla. Dle požadavků hasičů mělo jít o velkokapacitní cisternu s kabinou pro družstvo 1 + 5. Již na přelomu roku, kdy se připravoval rozpočet města, bylo na nákup techniky pamatováno a byla v něm zahrnuta částka 1 200 000 Kč na dofinancování získané "nějaké" dotace. Na přelomu let 2015 a 2016 začalo zjišťování možností získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Bohužel poloha našeho města nesplňovala nastavená kritéria a proto tato dotace vypadla z navržených možností. Další forma pořízení nové CAS byla přes dotaci z Fondu zábrany škod, České kanceláře pojistitelů. Vzhledem k nastavení výše poskytnuté dotace bylo i od této formy dotace upuštěno. Následující 2 měsíce se město snažilo sehnat přijatelnou formu financování pořízení nového vozidla. Bohužel nic se nepodařilo najít.

Proto se na začátku dubna 2016 znovu sešlo vedení města a vedení javornických hasičů, aby se vyřešilo co dál. Novým návrhem z řad javornických hasičů bylo pořízení repasovaného vozidla. Požadavek byl na velkokapacitní cisternu typu CAS 32 T-815. Shodou náhod se v dané době jedna taková cisterna "dodělávala" u firmy HTS Jirny. Po telefonických hovorech s majitelem, byl městu předložen návrh koupě s pořizovací cenou 1 500 000 Kč. Jelikož v městském rozpočtu již nějaké peníze na pořízení vozidla byly, nemělo město problém s touto variantou pořízení vozidla. Hasiči ze svého rozpočtu uvolnili 180 000 Kč blokovaných na opravu vozu CAS 25 Š-706 a zbytek peněz uvolnilo město ze svého.

Po další řadě nekonečných papírových jednáních se koupě vozidla pohnula k převzetí u prodávajícího. Javorničtí hasiči si nové vozidlo přivezli 20. května 2016. Jde o známé vozidlo CAS 32 T-815, u kterého byla provedena repase firmou HTS Jirny. Na vozidle byla provedena kompletně nová nástavba s úložnými schránami a nádrží o objemu 9 200 litrů vody. Na podvozku a kabině byly provedeny nejnutnější opravy, aby vozidlo bylo schopné provozu. Dle našich požadavků byly na vozidle dodělány nejrůznější úpravy (výsuvné plato, držák na DT, úložné prostory pro hadice, hliníkové bedny na nástavbě, apod.), které konečnou cenu navýšily na 1 528 000 Kč. Bližší technické data o vozidlu není potřeba udávat, jelikož jde o velmi známý druh vozidla používaný českými hasiči. Přece jen trochu z historie vozidla sdělíme, je velmi zajímavá. Toto vozidlo bylo od roku 1993 (1. registrace) ve službách soukromé firmy ve Španělsku, odkud po svém vyřazení z provozu byla dovezena zpět do vlasti v roce 2015.

Za pořízené fotky z příjezdu vozidla děkujeme panu Jiřímu Štrajtovi.  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář